நிறப்பிரிகை

100.00

Category : POEM (கவிதை நூல்)

Author : G. NIRBAN KUMAR (கு. நிருபன் குமார்)

Category:

Description

Share Button

வண்ணங்களே வாழ்க்கை. வாழ்க்கை நமக்கு எதுவும் கற்றுத் தருவதில்லை. நாம் கற்று வாழ்க்கையை கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம்.

Share Button