வகுப்பறை

120.00

Category : Poem (கவிதை நூல்)

Author : Pon. Shanmuga Sundaram (பொன். சண்முகசுந்தரம்)

Category:

Description

Share Button

உங்களைப் பள்ளிக்கே வகுப்பறைக்கே அழைத்துச் செல்லும் நூல். ஒரு மாணவனின் ஓர் ஆசிரியரின் மனநிலையில் நின்று எதார்த்தங்களைப் பேசும் நூல் வகுப்பறை. வாருங்கள் பள்ளிக்குப் போகலாம்.

Share Button