இறகின் வெளி

70.00

Category : POEM (கவிதை நூல்)

Author : G. NIRBAN KUMAR (கு. நிருபன் குமார்)

Category:

Description

Share Button

பொதிகை தமிழ்ச் சங்கம் நடத்திய உலகளாவிய கவிதை நூல் போட்டியில் முதல் பரிசு வென்ற நூல் – இறகின் வெளி.

காற்றில் கலந்துள்ளன ஆயிரம் ஆயிரம் வாசனைகள். இதனை அனுபவிக்க ஒரு ஜென்மம் போதாது.

Share Button