முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களோடு தற்போதைய சென்னை மேயர் பிரியா அவர்களை ஒப்பிட்டு பேசுவது நியாயமா?

Share Button

Share Button

மேலும் செய்தி தொடர்ச்சி ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *