அனைத்து மதுபானக்கடைகளும் மூடப்படும் – கலெக்டர் அறிவிப்பு