16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணி சித்தர்களின் ஆசிபெற்றது, வீட்டில் வைத்தால் தீயசக்தி விலகும் நன்மை பயக்கும்