தமிழ்நாட்டில் 32 சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு அறிவித்துள்ளார்