ஆதரவின்றி தவிக்கும் வயதான தம்பதியினரை, முதியோர் காப்பகத்தில் சேர்த்து மறுவாழ்வு அளித்திடவேண்டுமாய் நியூ தெய்வா சிட்டி அறக்கட்டளை வேண்டுகோள்