எங்கள் குடும்பமே ஆசிரியர் குடும்பம், அதனால என்னையும் B.Ed., படிக்கனும்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாங்க