புளியந்தோப்பில் கட்டப்பட்ட தரமற்ற குடியிருப்பு விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பொறியாளர் சஸ்பெண்ட் பரபரப்பு தகவல்