விபத்தில் இறந்த வேலூர் மாவட்டம் செஞ்சி மோட்டூர் பெயிண்டர் சிவகுமார் அவரது குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி