இன்று பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் : பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு