ஆவடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் உலக சாதனை நிகழ்வு!