08.12.2018 அன்று 80 அகவை நிறைவு செய்த விஐடி வேந்தர் கல்விக்கோ கோ. விசுவநாதன் அவர்களின் முத்துவிழா 23.12.2018 ஞாயிறன்று வேலூரில்  சிறப்பாக நடைபெறவிருக்கிறது.