நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா இன்ஸ்டாவில் 13 மில்லியன் பார்வையாளர்களை பெற்றுள்ளார்