திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படாத 5804 ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தகவல்!