கேள்வி – பதில் : 30 வயதைக் கடந்த பின்னும் ஒரு சில பெண்கள்/ஆண்கள் வாழ்க்கையில் பாலியலில் தடம் மாறுவது ஏன்? உளவியல் ரீதியான காரணங்கள் உண்டா?