மூன்று சகோதரிகளின் நூல்கள் வெளியீடு : படிக்கட்டுகளாக இருந்தவை நூல்களே : நூல் வெளியீட்டு விழாவில் துணை வேந்தர் பேச்சு!