உலகத் திருக்குறள் பேரவையின் திருப்பூர் மாநகரக் கிளை சார்பாக ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாட்டம்