4 மாதங்களுக்கு பிறகு தியேட்டர்கள் இன்று முதல் திறப்பு, ரசிகர்கள் வரவேற்பு