செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை