கேள்வி – பதில் : ஒரு குழந்தை நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே என்ற கூற்று  சரியா? ஏனென்றால் எந்த அன்னையும் தன் குழந்தை திருடனாகவோ, கொலைகாரனாகவோ வளர வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டார்களே?