கேரளாவில் முழு ஊரடங்கு அமல், இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை கேரள அரசு அறிவிப்பு