காட்பாடி வட்ட ரெட்கிராஸ் கிளையின் சார்பில் மேலாண்மைக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது!