உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் கல்யாண் சிங் காலமானார்