ஜிபி முத்து பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களின் மனதையும் வென்ற தலைவன்!