படிக்க வைக்கின்றதா பறிக்க நினைக்கின்றதா – பொருளாதார சிக்கலில் பெற்றோர்கள், மன அழுத்தத்தில் மாணவர்கள்