எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுடன் சோனியா காந்தி இன்று முக்கிய ஆலோசனை