நரிக்குறவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணுடன் அமர்ந்து அன்னதானம் சாப்பிடும் அமைச்சர் சேகர்பாபு