நீட் தேர்வால் இனி ஒரு உயிர்கூட போகக்கூடாது, அன்புமணி ராமதாஸ் வேண்டுகோள்