பாலாஜி மேடைப் பேச்சாளன் அல்ல : ஆனால், அவனுடைய பணிவும், பண்பும், மனப்பூர்வமான ரசனையும் மேடைக்குத் தேவை – இசைக்கவி ரமணன்!