வேலூர் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் சிறுவர்களுக்கான கோடைக் கால முகாம் நிறைவு விழா : மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.எஸ்.எ.ராமன் பங்கேற்பு!