கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின் தமிழ் ஹைக்கூ நூல் முதல் முறையாக அமெரிக்கா நாட்டில் வெளியிடப்பட்டது; “மட்சுவோ பாஷோ விருது” வழங்கி கௌரவித்தனர்!