கேள்வி – பதில் : தற்போது நாம் அதிகமாக எதிர்கொள்ளும் பாலியல் அச்சுறுத்தலுக்குக் காரணம் நம் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய உணவு பழக்கம் மாற்றம்தானா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா?  சற்று விளக்கவும்?