பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளில் ஈடுபடுவோரின் கல்வித் தகுதிகளைப் பறித்து, தகுதியிழப்பு செய்ய வேண்டும் – கல்வியாளர்கள் சங்கமம் கோரிக்கை