நாட்டிலேயே அதிக உயரம் கொண்ட 114 அடி திமுக கொடிமரத்தை மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்றினார்