முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை ஏமாற்றிய போலி விளையாட்டு வீரர்!