நாளை சினிமா காட்சிகள் ரத்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!