‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்’ – இந்திய நாட்டிற்கே முன்னோடி திட்டம். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!