தன்வந்திரி பீடத்தில் அமாவாசை யாகமும் சனீஸ்வர ஜெயந்தி சிறப்பு ஹோமமும் நடைபெற்றது!