சென்னை கே.பி.பார்க் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் பிரச்சினைகளை எழுச்சித்தமிழர் தொல்.திருமாவளவன் நேரில் சென்று கேட்டறிந்தார்