ஆழ்துளை கிணற்றை மட்டும் தான் மூட அரசு உத்தரவா? கழிவு நீர் தொட்டியை மூடாமால் இருந்தால் ஆபத்து நேரிடாதா?