“சேரி மொழி” சர்ச்சை – குஷ்பு பேசியது தப்பா? வலுக்கும் எதிர்ப்புகள் ; குஷ்புவுக்கு அதிகாரத் திமிரா?

Share Button

Share Button

மேலும் செய்தி தொடர்ச்சி ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *