சென்னை வடபழநி ஆண்டவர் ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேக நேரத்தில் (23.1.22 ஞாயிறன்று) வானத்தில் திடீரென்று மூன்று கருடன்கள் வட்டமிட்ட அற்புத காட்சி

Share Button

Share Button

மேலும் செய்தி தொடர்ச்சி ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *