கையசைக்கும் சூரியன் – கவிஞர் நந்தவனம் சந்திரசேகரன்

Share Button
கையசைக்கும் சூரியன்
……………………………………….
நீல வானத்தின் கீழ்
சிறகு விரியும் பயணத்தின்
முற்றுபெறாத சொல்லாடல்கள்
இன்னும் முனுமுனுக்கின்றன
பின்தொடரற்று
முகத்திரை கிழிந்தும்
கத்திக்கத்தி ஒய்கிறது
ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்
ஒரு குள்ள நரியும்
முரண்டு பிடித்தலன்றி
அதிர்வுகளற்ற மெளனத்தோடு
இயல்புதொலைந்து விடாமல்
தலைமைத்துவத்தில்
பிடரி மயிர் சிலிர்க்க
கம்பீரமாய் நின்று
வெற்றுக் கூச்சல்கள் பற்றி
செவிமடுக்காமல்
வனத்தை ஆழ்கிறது சிங்கம்
குழப்பத்துடன் கூச்சலிடும்
சில்வண்டுகளைக்
கண்டு கொள்வாரின்றி
சலமைந்து நகர்கிறது
இயல்பு வாழ்க்கை
மகிழ்ச்சிக் கரை புரண்டோடும்
காட்டாற்று வெள்ளத்தில்
பாதுகாப்புணர்வுடன்
தன்னியல் பின் பாதையில்
கையசைத்துப் போகிறது
கிழக்கிலிருந்து சூரியன்
  • நந்தவனம் சந்திரசேகரன்

Share Button

மேலும் செய்தி தொடர்ச்சி ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *